Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣ : ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Ι.Δ.Δ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Συνάδελφοι, -σες,

Το Προεδρείο της Π.Ο.Ε.Ι.Δ.Δ. μαζί με τα Προεδρεία των Σωματείων του Υπουργείου Πολιτισμού, είχαν συνάντηση στις 17.2.09 με τον Υπουργό και τον Γεν. Γραμματέα του ΥΠ.ΠΟ. κκ Σαμαρά και Δραβίλλα.

Στη συνάντηση, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας και των Σωματείων, ανέπτυξαν όλα τα προβλήματα που υπάρχουν και απασχολούν τους εργαζόμενους συμβασιούχους αλλά και εκείνα όσων η σύμβαση έχει λήξει ή παραμένουν με ασφαλιστικά μέτρα και που η μισθοδοσία τους δεν προωθείται με το επιχείρημα ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αρνείται να υπογράψει τα εντάλματα πληρωμής.

Υπουργός και Γεν. Γραμματέας μας διαβεβαίωσαν ότι γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να ξεπεραστούν τα εμπόδια και όλος ο κόσμος να παραμείνει στις υπηρεσίες του Υπουργείου. Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία συγκεκριμένη δέσμευση για την καταβολή δεδουλευμένων ή την επαναπρόσληψη των απολυμένων, ενώ η υπόσχεση για προκήρυξη μόνιμων θέσεων άπτεται της έγκρισης του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι προθέσεις του Υπουργείου όμως προσέκρουσαν ήδη στις αποφάσεις του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης οι οποίες ανακοινώθηκαν Πέμπτη στις 19.2.09. Επιπλέον, γεγονότα που προϋπήρξαν αλλά και άλλα που ακολούθησαν της συνάντησης, μεγαλώνουν τη δυσπιστία μας για τις προθέσεις τους.

Το γεγονός που προϋπήρξε είναι απόλυση συναδέλφου και μάλιστα Αορίστου Χρόνου στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, με διευθυντικό δικαίωμα, χωρίς να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία και χωρίς στην καταγγελία σύμβασης να αναφέρονται οι λόγοι. Θεωρούμε άκυρη την απόλυση. Η Π.Ο.Ε.Ι.Δ.Δ. απορρίπτει και είναι αντίθετη με την άσκηση του Διευθυντικού δικαιώματος, πολύ δε περισσότερο όταν πρόκειται για απόλυση σε Νομικό Πρόσωπο του Υπουργείου. Για το θέμα αυτό είχε ενημερωθεί ο Γενικός Γραμματέας από τον Πρόεδρο της Π.Ο.Ε.Ι.Δ.Δ. και ακόμη δεν έχουμε πάρει απάντηση.

Το δεύτερο γεγονός, που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά που ειπώθηκαν είχαν σκοπό μόνο τον εφησυχασμό των εργαζόμενων και την αγορά πολιτικού χρόνου σε μια ρευστή περίοδο με έντονα τα προεκλογικά χαρακτηριστικά, είναι ότι κοινοποιήθηκαν απολύσεις σε εργαζόμενους στην Βορειοδυτική Ελλάδα μετά τη λήξη των ασφαλιστικών μέτρων. Η κοινοποίηση της καταγγελίας επιδόθηκε στους απολυμένους στις 18.2.2009 αλλά με ημερομηνία της καταγγελίας 28.11.2008.

Έτσι, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να επιδοτηθούν από τον Ο.Α.Ε.Δ. (λόγω εκπρόθεσμης κατάθεσης των δικαιολογητικών) αφενός , το δε Υπουργείο δεν τους καταβάλλει τα δεδουλευμένα μέχρι την ημερομηνία που τους απέλυσε.

Μια άλλη παράμετρο που έχει αυτή η συμπεριφορά του ΥΠ.ΠΟ. και των υπηρεσιών του είναι ότι με τις ενέργειες τους στερούν τα επιδόματα ανεργίας από τους δικαιούχους, εξοικονομούνται χρήματα από τον Ο.Α.Ε.Δ. για κομματικές προεκλογικές προσλήψεις και στατιστικά εμφανίζεται η ανεργία όχι αυξανόμενη αλλά μειούμενη.

Η Π.Ο.Ε.Ι.Δ.Δ. καταγγέλλει αυτές τις συμπεριφορές και καλεί τα Σωματεία του ΥΠ.ΠΟ. σε αγωνιστική ετοιμότητα, γιατί οι εξελίξεις που αφορούν την ίδια τους τη δουλειά μεταβάλλονται αρνητικά από τη μια μέρα στην άλλη και το φάσμα της ανεργίας πλησιάζει με γοργούς ρυθμούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: