Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2008

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ {μία απλοική εκτίμηση}

Ανησυχία επικρατεί στους συμβασιούχους του ΥΠΠΟ. Ο λόγος; Κατάργηση ειδικών λογαριασμών. "Δεν θα πληρωνόμαστε;!". Παραθέτω άρθρα του ΝΟΜΟΥ 3697/2008, Φ.Ε.Κ. 194/τ.Α'/25.09.2008 (όλος ο νόμος μπορεί να αναγνωσθεί στην ιστοσελίδα του taxheaven) που αφορά την "ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ"

ΜΕΡΟΣ Α'
Αρθρο 1

Ειδικοί Λογαριασμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως ειδικοί λογαριασμοί νοούνται:
α. Οι λογαριασμοί που λειτουργούν με νομική και διαχειριστική αυτοτέλεια, τροφοδοτούνται από το προϊόν κοινωνικών πόρων, έχουν συσταθεί με ειδικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δια των οποίων καταβάλλονται παροχές σε υπαλλήλους ή εξυπηρετούνται άλλοι ειδικοί σκοποί.
β. Οι επιτροπές και όλες οι διοικητικές διαδικασίες, διοικητικά σχήματα και μορφώματα διοικητικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, μέσω των οποίων διατίθενται κοινωνικοί πόροι σε υπαλλήλους ή σε άλλους ειδικούς σκοπούς.

Αρθρο 2
Κατάργηση Ειδικών Λογαριασμών

1. Εντός διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται όλοι οι Ειδικοί Λογαριασμοί του άρθρου 1 του νόμου αυτού, που λειτουργούν σε Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
[...]
Αρθρο 3
Εξαιρέσεις

1. Από τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, εξαιρούνται:
[...]
ε. Ο λογαριασμός για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση.
[...]
Αρθρο 4
Όροι λειτουργίας διατηρούμενων Ειδικών Λογαριασμών - Έλεγχος δαπανών αυτών

1. Οι διατηρούμενοι λογαριασμοί του προηγούμενου άρθρου εξακολουθούν να ισχύουν μόνο για εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο συστάθηκαν.
[...]
Αρθρο 36
Eναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου αρχίζουν να ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.Απο την ανάγνωση του νόμου συμπεραίνει κανείς ότι
~θα καταργηθούν όλοι οι ειδικοί λογαριασμοί απο τη στιγμή που εκδίδεται το ΦΕΚ του νόμου
~τα έσοδα θα παρουσιαστούν ως έσοδα του κράτους (πλασματική αύξηση των εσόδων του κράτους για τα μάτια του κόσμου- εγχώριου και ευρωπαϊκού!)
~θα εξαιρεθούν οι λογαριασμοί για την απασχόληση (οι εργαζόμενοι που πληρώνονταν απο τους ειδικούς λογαριασμούς θα συνεχίσουν να πληρώνονται- έστω και καθυστέρημενα όπως συνηθίζεται).

Δεν υπάρχουν σχόλια: